اعضای صورت

نوشته شده توسط iranzaban در . نوشته شده در درس های موضوعی

 درس 5   اعضای صورت    Face
         
 بینی  nose    مو  hair
 گوش  ear    پیشانی  forehead
 لب  lip    چشم  eye
 چانه  chin    گونه  cheek
 دهان  mouth    دندان  teeth
 لثه  gum    ابرو  eyebrow
 زبان  tongue    پلک  eyelid
       مژه  eyelash
         
Mouth FaceVocab